top of page
Recent Posts

Ustanovili smo ZAVOD MT


Od Okrožnega sodišča v Ljubljani smo prejeli uradno potrdilo, da smo z 18.10.2016 ustanovili Zavod za izobraževanje in razvoj v zdravstvu MT.

bottom of page